`

Tarieven

> Tarieven
Individuele leerlingbegeleiding

Per 45 minuten:                          50,-

   

Per 30 minuten:                          35,- 


(
voor scholen gelden dezelfde tarieven).

Na de laatste begeleiding van de maand wordt er een factuur aan u gestuurd. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

In de schoolvakantie is er geen begeleiding.

Indien U in geval van verhindering of ziekte van het kind dit 24 uur van tevoren doorgeeft, brengen we de behandelingstijd niet in rekening.


De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Of u voor vergoeding van Remedial Teaching in aanmerking komt, hangt af van uw zorgverzekering en het pakket dat u daar heeft afgesloten. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.