`

Wat is Remedial Teaching?

Wat is het?

> Remedial Teaching

Voor de ouders

Remedial Teachers helpen leerlingen op school of in de eigen praktijk. Remedial Teaching is extra ondersteuning (individuele hulp) geven aan kinderen met leerproblemen. Uw kind krijgt Remedial Teaching in een aparte ruimte bij mij thuis of op school.

Kinderen worden aangemeld bij Remedial Teaching “Opweg” omdat ze op school moeite hebben met technisch en/of begrijpend lezen, spelling of rekenen of een van de andere basisschoolvakken. We hebben speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

We leren uw kind in de Remedial Teachinglessen vaardigheden aan om betere resultaten te halen op school, maar wat we nog belangrijker vinden is dat kinderen plezier krijgen in het leren. Spelenderwijs gaan we op ons doel af. Speciale aandacht hebben we voor het gedrag van uw kind.

Tijdens de wekelijkse lessen werken we op een gestructureerde en afwisselende manier aan lezen, spelling of rekenen. De materialen die we gebruiken zijn speciaal ontwikkeld voor het geven van Remedial Teaching.

We bieden uw kind individuele begeleiding op basis van een op maat gemaakt handelingsplan. In dit plan staat omschreven wat de beginsituatie is, wat het doel is en hoe we te werk gaan. Na 12 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd. We werken doelgericht naar een oplossing van het leerprobleem van uw kind.

We hebben na uw toestemming overleg met de leerkracht en intern begeleider van de basisschool.


Opweg

Oplettend

Professioneel

Wegwijzer

Expert

Gezamenlijk.


Voor scholen

Scholen kunnen ons (gediplomeerd Remedial Teacher) inschakelen om hun leerlingen met een rugzakje te begeleiden.

De zorgleerlingen zijn elk jaar wisselend in aantal en daarmee is ook het zorgbudget verschillend.

De school hoeft geen formatie vrij te maken.

Er is continuïteit in de uitvoering van het handelingsplan van uw zorg leerling.

We geven individuele RT-lessen aan leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben.

We geven ook les in kleine groepjes.

Het begeleidingstraject:

1. aanmelding

2. onderzoek

3. opstellen van een handelingsplan

4. begeleiding

5.toetsing en evaluatie.