`

Werkwijze

Werkwijze

De kracht van de Remedial Teaching ligt in het één op één werken met het kind, of zo mogelijk in kleine groepjes. We werken samen met de leerkracht en de ouders.

Tijdens het uitvoeren van het persoonlijk handelingsplan wordt gewerkt met een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen geconfronteerd worden. Uitgangspunt is dat het veel leuker is om vaardigheden aan te leren, dan om te proberen om van een probleem af te komen.

Door deze manier van werken krijgen kinderen motivatie en zelfvertrouwen. Het kind wordt uitgenodigd om actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken naar oplossingen.


Alle kinderen zijn verschillend. Ze verschillen bijvoorbeeld in interesses, temperament en de manier van reageren op een situatie. Kinderen verschillen op het gebied van leren van elkaar. De een wordt stil als het niet lukt en de ander kan zichzelf overschreeuwen, de ene leerling heeft visuele ondersteuning nodig terwijl de ander regelmatig uitleg en bevestiging nodig heeft van de leerkracht.